TẬP ĐOÀN TANHAY

Trang ChủGiới Thiệu
TẬP ĐOÀN TANHAY được thành lập từ năm 1973 dưới phương châm hoạt động “Tính Sáng Tạo, Phán Đoán và Hành Động”, mở ra một chương mới trong lĩnh vực tự động hóa nhà máy trong nước.

Từ khi thành lập, TANHAY đã đạt được sự phát triển nhanh chóng bằng việc thành lập mậu dịch quốc tế và phân phối, khí nén và thiết bị kiểm soát ô nhiễm môi trường và các hệ thống, và xử lý cơ sở hạ tầng kinh tế nông nghiệp và an toàn vận chuyển.

Tầm quan trọng của Tự Động Hóa được đánh giá sẽ luôn là một đòn bẩy mạnh cho sự phát triển của kế hoạt kinh doanh tự động hóa của nhà máy chúng tôi. Hiện nay, hệ thống tự động hóa và các thiết bị của Tanhay đang được cung cấp cho những nhà máy lớn nhất trên thế giới.

Với những nỗ lực đó, TẬP ĐOÀN TANHAY thực sự đã tạo dựng mình để trở thành nhà sản xuất lớn nhất trong ngành thiết bị khí nén ở Hàn Quốc. Từ giữa thập niên 80, công ty đã tập trung vào việc mở rộng kinh doanh, thị trường mới và trở thành doanh nghiệp toàn cầu.

TẬP ĐOÀN TANHAY của chúng tôi phấn đấu cho toàn cầu hóa và quốc tế hóa thông qua sự phát triển công nghệ trong hơn 29 năm qua. Tinh thần của sự phát triển mới và sáng tạo, nhắm vào tự động hóa ngành công nghiệp mới, bảo vệ môi trường và các nhu cầu thị trường an toàn cho ngành vận chuyển, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của công ty hiện tại và trong tương lai.

TANHAY cũng tạo ra một số các sáng kiến mang tính giáo dục và xã hội mang lại lợi ích cho nhân viên như huấn luyện về chất lượng.

TẬP ĐOÀN TANHAY của chúng tôi không những làm thỏa mãn hiện trạng mà còn tôi luyện hướng đến sáng tạo tiêu chuẩn mới cho việc cải tiến xã hội.Tin Khác


Yêu cầu dịch vụ