Air filter TDAD 12
            
              
              

Air filter TDAD 12

Air filter TDAD 12

TD-12
            
              
              

TD-12

TD-12

TD-12

Van khóa khí SHF | SHS
            
              
              

Van khóa khí SHF | SHS

Van khóa khí SHF | SHS

Van khóa khí SHF | SHS

LIMIT SWITCH BOX
            
              
              

LIMIT SWITCH BOX

LIMIT SWITCH BOX

Pressure Switch SMS1000
            
              
              

Pressure Switch SMS1000

Pressure Switch SMS1000

One touch fitting SQ
            
              
              

One touch fitting SQ

One touch fitting SQ

SPEED CONTROLLER
            
              
              

SPEED CONTROLLER

TPC (Tập Đoàn Tanhay) cung cấp Van Tiết Lưu TPC | Van Tiet Luu | Khi Nen | Speed controller | SP 100F-04 | SP 100F-04-W | SP 1201F-M5-04 | SP 1201F-M5-06 | SP 200F-06-W | SP 205F-08-W | SP 2201F-01-04S | SP 2201F-01-06S | SP 2201F-01-08S | SP 2201F-02-04S | SP 2201F-02-06S | SP 2201F-02-08S | SP 2201F-02-10S | SP 300F-06 | SP 300F-08 | SP 300F-10 | SP 3201F-03-06S | SP 3201F-03-08S | SP 3201F-03-10S | SP 3201F-03-12S | SP 4000-02 | SP 4000-03 | SP 4000-04 | SP 4201F-04-08S | SP 4201F-04-10S | SP 4201F-04-12S

SPEED CONTROLLER

TUBE
            
              
              

TUBE

Ống Hơi TPC | Ong Hoi | Tube | Ong Hoi Khi Nen |  ST 1611 B 50 | ST 0402 B 100 | ST 1611 B 50 | ST 0402 B 100 | ST 0402 BU 100 | ST 0402 C 100 | ST 0425 C 100 | ST 0604 B 100 | ST 0604 BU 100 | ST 0604 C 100 | ST 0805 B 100 | ST 0805 BU 100 | ST 0855  B 100 | ST 0855  C 100|  ST 0855 BU 100 | ST 1065 B 100 | ST 1065 BU 100 | ST 1065 C 100 | ST 1208 B 100 | ST 1208 BU 100 | ST 1208 C 100 | ST 1209 BU 100 |


TUBE

SHOCK ABSORBER
            
              
              

SHOCK ABSORBER

Giảm Chấn TPC | Giam Chan | Khi Nen | Shock absorber SB 1410-B | SB 1415-CB | SB 2015-CB | SB 2725-B | SB 2725-CB

SHOCK ABSORBER

SILENCER
            
              
              

SILENCER

TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất khí nén hàng đầu tại Hàn Quốc và quốc tế. Sản phẩm Giảm Thanh TPC | Giam Thanh | Thiet Bi Khi Nen | Silencer  của Tanhay hiện đang được phân phối chính hãng tại Thủy Khí Điện R.T.

SILENCER

SILENCER
            
              
              

SILENCER

TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất sản phẩm Giảm Thanh TPC | Giam Thanh | Khí Nén | Silencer | SN 101-01 | SN 200-02 | SN 300-03 | SN 400-04 | SN 500-06

SILENCER

FLOATING JOINT
            
              
              

FLOATING JOINT

Khớp Xoay TPC | Khop Xoay | Thiết Bị Khí Nén | Floating joint | SF 63 | SF 80 được nhập khẩu trực tiếp và phân phối chính hãng bởi Thủy Khí Điện RT

FLOATING JOINT

SPEED CONTROLLER
            
              
              

SPEED CONTROLLER

TPC (Tập Đoàn Tanhay) cung cấp Tiết Lưu TPC | Tiet Luu | Khí Nén | Speed controller | SP 100F-04 | SP 100F-04-W | SP 1201F-M5-04 | SP 1201F-M5-06 | SP 200F-06-W  SP | 205F-08-W | SP 2201F-01-04S | SP 2201F-01-06S | SP 2201F-01-08S | SP 2201F-02-04S | SP 2201F-02-06S |  SP 2201F-02-08S | SP 2201F-02-10S | SP 300F-06 | SP 300F-08 | SP 300F-10 | SP 3201F-03-06S | SP 3201F-03-08S | SP 3201F-03-10S | SP 3201F-03-12S | SP 4000-02 | SP 4000-03 | SP 4000-04 | SP 4201F-04-08S|  SP 4201F-04-10S | SP 4201F-04-12S|

SPEED CONTROLLER

PRESSURE SWITCH
            
              
              

PRESSURE SWITCH

TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất khí nén hàng đầu tại Hàn Quốc và quốc tế. Sản phẩm Công Tắc Áp Suất TPC | Cong Tac Ap Suat | Pressure switch | của Tanhay hiện đang được phân phối chính hãng tại Thủy Khí Điện R.T.

PRESSURE SWITCH

MOUNTING CYLINDER
            
              
              

MOUNTING CYLINDER

TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất khí nén hàng đầu tại Hàn Quốc và quốc tế. Sản phẩm Đế Xy Lanh TPC | De Xi Lanh | De Xy Lanh | Mounting cylinder | của Tanhay hiện đang được phân phối chính hãng tại Thủy Khí Điện R.T.

MOUNTING CYLINDER

FITTING
            
              
              

FITTING

 Đầu Nối Khí Nén TPC | Dau Noi Khi Nen | Fitting | với mã SQH 12-00 |  SQH 12-02S | SQH 12-03S | SQH 12-04S | SQJ 04-06 | SQL 04-00 | SQL 04-01S | SQL 04-02S | SQL 04-M5 | SQL 06-00 | SQL 06-01S | SQL 06-02S | SQL 06-03S | SQL 06-M5 | SQL 08-00 | SQL 08-01S | SQL 08-02S |  SQL 08-03S | SQL 08-04S | SQL 10-00 | SQL 10-01S | SQL 10-02S | SQL 10-03S | SQL 10-04S | SQL 12-00 | SQL 12-02S | SQL 12-03S | SQL 12-04S | SQL 12-04S-X2 | SQT 04-00 | SQT 04-01S | SQT 04-02S | SQT 04-M5 | SQT 06-00 | SQT 06-01S | SQT 06-02S | SQT 06-03S | SQT 06-M5 |  SQT 08-00 | SQT 08-01S | SQT 08-02S | SQT 08-03S | SQT 08-04S | SQT 10-00 | SQT 10-01S | SQT 10-02S | SQT 10-03S | SQT 10-04S | SQT 12-00 | SQT 12-02S | SQT 12-03S | SQT 12-04S

FITTING

MANIFOLD
            
              
              

MANIFOLD

TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất khí nén hàng đầu tại Hàn Quốc và quốc tế. Sản phẩm Đế Van TPC | De Van | Khi Nen | Manifold của Tanhay hiện đang được phân phối chính hãng tại Thủy Khí Điện R.T.

MANIFOLD

DOUBLE KNUCKLE JOINT
            
              
              

DOUBLE KNUCKLE JOINT

TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất khí nén hàng đầu tại Hàn Quốc và quốc tế. Sản phẩm Đầu Nối Y TPC | Dau Noi Y | Thiet Bi Khi Nen | Double Knuckle Joint của Tanhay hiện đang được phân phối chính hãng tại Thủy Khí Điện R.T.

DOUBLE KNUCKLE JOINT

SINGLE CLEVIS
            
              
              

SINGLE CLEVIS

Đế cho xi lanh | đế đơn | đế chữ T | Single clevis TPC được nhập khẩu trực tiếp và phân phối chính hãng tại Thủy Khí Điện 

SINGLE CLEVIS

COIL VALVE
            
              
              

COIL VALVE

TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất khí nén hàng đầu tại Hàn Quốc và quốc tế. Sản phẩm Coil Van TPC | Khí Nén | Coil Valve của Tanhay hiện đang được phân phối chính hãng tại Thủy Khí Điện R.T.

COIL VALVE

COIL VALVE
            
              
              

COIL VALVE

TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất khí nén hàng đầu tại Hàn Quốc và quốc tế. Sản phẩm Coil Valve TPC | Khi Nen | Coil valve của Tanhay hiện đang được phân phối chính hãng tại Thủy Khí Điện R.T.

COIL VALVE

COIL VALVE
            
              
              

COIL VALVE

TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất khí nén hàng đầu tại Hàn Quốc và quốc tế. Sản phẩm Coil Van TPC | Thiet Bi Khi Nen | Coil valve của Tanhay hiện đang được phân phối chính hãng tại Thủy Khí Điện R.T.

COIL VALVE


Yêu cầu dịch vụ