Sản Phẩm Chính

NFH2 Linear guide parallel style
            
              
              

NFH2 Linear guide parallel style

( long stroke )

NFH2 Linear guide parallel style

Mini ( pin ) cylinder ACP
            
              
              

Mini ( pin ) cylinder ACP

( double acting, single rod )

Mini ( pin ) cylinder ACP

Guide compact cylinder AG
            
              
              

Guide compact cylinder AG

( flush mounting - auto switch )

Guide compact cylinder AG

Direct mounting cylinder  NDM
            
              
              

Direct mounting cylinder NDM

( double acting, single rod )

Direct mounting cylinder NDM

Compact cylinder triangle shape AQK
            
              
              

Compact cylinder triangle shape AQK

( non-rotating )

Compact cylinder triangle shape AQK

Clamp cylinder with lock ABK
            
              
              

Clamp cylinder with lock ABK

Xy lanh kẹp với khóa ABK

Clamp cylinder with lock ABK

AIR CYLINDER AM2
            
              
              

AIR CYLINDER AM2

 TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất khí nén hàng đầu tại Hàn Quốc và quốc tế với sản phẩm Xy Lanh Khí TPC | Khi nen | Air cylinder AM2B 40-50 |  AM2B 50-38 | AM2B 80-50B-XC8 | AM2L 80-50B-XC8

AIR CYLINDER AM2

AIR CYLINDER AM
            
              
              

AIR CYLINDER AM

 TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất Xy Lanh Khí | Air cylinder | xi lanh khi | thiet bi khi nen | AMBN 100-100 | AMBN 100-150 | AMBN 100-200 | AMBN 100-250 | AMBN 100-300 | AMBN 100-350 | AMBN 100-400 | AMBN 100-450 | AMBN 100-50 | AMBN 100-500 | AMBN 100-75 |  AMBN 40-100 | AMBN 40-200 | 

AIR CYLINDER AM

AIR CYLINDER AL/ALX
            
              
              

AIR CYLINDER AL/ALX

Xi Lanh Vuông | Xy lanh vuong | Xy lanh khi nen | Xi lanh TPC | ALB 125-300 | ALB 125-450  ALB 140-150 | ALB 160-320 | ALB 160-450 | ALB 160-700 | ALB 180-50 | ALB 250-200X | ALB 250-350 | ALB 300-350 | ALC 125-300 | ALDC 200-150+Y | ALDC 200-350 | ALDF 140-90K+Y | ALT 125-1000 | ALT 180-250 | ALXB 140-700 | ALXDB 125-100 | ALXDB 125-150 | ALXDB 125-200 | ALXDB 125-250 | ALXDB 140-150 | ALXDB 160-200 | ALXDB 200-100 | ALXDT 125-800 | ALXDT 140-1000 | ALXDT 140-800

AIR CYLINDER AL/ALX

NFHL2 Linear guide parallel style
            
              
              

NFHL2 Linear guide parallel style

NFHL2 Linear guide parallel style

Mini ( pin ) cylinder ACPS
            
              
              

Mini ( pin ) cylinder ACPS

( single acting spring return, spring extended )

Mini ( pin ) cylinder ACPS

Guide cylinder AGX, GX
            
              
              

Guide cylinder AGX, GX

( a standard magnet for auto switch capability )

Guide cylinder AGX, GX

Direct mounting cylinder NDMK
            
              
              

Direct mounting cylinder NDMK

( double acting / non rotating / single rod )

Direct mounting cylinder NDMK

Compact cylinder triangle shape ADQ
            
              
              

Compact cylinder triangle shape ADQ

( double acting, auto switch | xy lanh compact tam giác )

Compact cylinder triangle shape ADQ

Clamp cylinder ACK1
            
              
              

Clamp cylinder ACK1

Xy lanh kẹp ACK1

Clamp cylinder ACK1

AIR CYLINDER ACP/UACP
            
              
              

AIR CYLINDER ACP/UACP

 TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất  air cylinder | xy lanh khi | ACPB 10-15 | ACPB 10-15S | ACPB 10-20 | ACPB 10-25 | ACPB 10-30 | ACPB 10-45 | ACPB 10-60 | ACPB 10-70 | ACPB 10-75 | ACPB 16-15 | ACPB 16-15S |  ACPB 16-20 | ACPB 16-25 | ACPB 16-30 | ACPB 16-40 | ACPB 16-45 |  ACPB 16-55 | ACPB 16-70 | ACPB 16-75

AIR CYLINDER ACP/UACP

AIR CYLINDER AX
            
              
              

AIR CYLINDER AX

 TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất  xy lanh khí | air cylinder | thiết bị khí nén | AXB 20-100 | AXB 20-125 | AXB 20-15 | AXB 20-150 | AXB 20-160-W5 | AXB 20-200 | AXB 20-25 | AXB 20-250 | AXB 20-30 | AXB 20-300 | AXB 20-45 | AXB 20-50 | AXB 20-75 | AXB 25-10 | AXB 25-100 |  AXB 25-125 | AXB 25-150 | 

AIR CYLINDER AX

NFW2 wide opening
            
              
              

NFW2 wide opening

NFW2 wide opening

Mini ( pin ) cylinder ACPW
            
              
              

Mini ( pin ) cylinder ACPW

( double acting, double rod )

Mini ( pin ) cylinder ACPW

Guide compact cylinder NGQ
            
              
              

Guide compact cylinder NGQ

( apply auto switch for diversification )

Guide compact cylinder NGQ

Direct muonting cylinder NDMKW
            
              
              

Direct muonting cylinder NDMKW

( double acting / non rotating piston double rod )

Direct muonting cylinder NDMKW

Compact cylinder triangle shape ADQK
            
              
              

Compact cylinder triangle shape ADQK

( non rotating, auto switch )

Compact cylinder triangle shape ADQK

Clamp cylinder AJ
            
              
              

Clamp cylinder AJ

Xy lanh kẹp AJ

Clamp cylinder AJ

COMPACT CYLINDER
            
              
              

COMPACT CYLINDER

Xy Lanh Compact TPC | Xi Lanh Compact | Khi Nen | Compact cylinder với mã AQA 32-40D | AQB 100-20D | AQB 20-10D | AQB 32-10D | AQB 32-15DMX | AQB 32-30D | AQB 32-40D | AQB 32-50D | AQB 32-5T | AQB 40-10D | AQB 40-15D | AQB 40-20D | AQB 50-30D | AQB 63-50D | AQB 63-50DM | AQB 80-40DM

COMPACT CYLINDER

Previous 1 2 3 4  ... Next 

Yêu cầu dịch vụ